PRIVACY VERKLARING

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om jouw bestelling goed af te handelen en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en wij stellen jouw gegevens nooit ter beschikking voor commerciële doeleinden aan derden.
In deze privacy verklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij bewaren en onder welke voorwaarden jouw gegevens eventueel worden gedeeld met derden.

Mollie en Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en Klarna. Zij verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegeven. Mollie en Klarna hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Klarna behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s en Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Klarna bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben
je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het
geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

PostNL en My Parcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL en My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en My Parcel delen. PostNL en My Parcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en My Parcel onderaannemers inschakelt, stellen PostNL en My Parcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

E-Boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden.nl.
Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en
boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden.nl. Wij delen jouw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden.nl gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek –
op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons.

Wij bewaren jouw gegevens tot 7 jaar na het plaatsen van een bestelling. Je hebt het recht om deze gegevens eerder in te trekken. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@lifestyle2love.nl.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij
jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest
recente versie.

Contactgegevens
Lifestyle2Love
Molenpad 8
1873 HZ Groet
Nederland
T +31610403039
E info@lifestyle2love.nl